Thư viện Ảnh

Đồng chí Nguyễn Đức Hoà – Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội, Bí thư Đảng uỷ báo cáo việc thực hiện Chương trình 08-CTr/TU của Thành uỷ Hà Nội tại BHXH thành phố Hà Nội với Đoàn kiểm tra số 1

Thư viện ảnh khác

Thứ bảy, ngày 18, tháng 01, năm 2020
THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn có thể cho biết ý kiến về thông tin cung cấp trên Cổng TTĐT của BHXH Thành phố?
Nhập mã xác nhận.
Captcha code