Lĩnh vực thu BHXH

Lĩnh vực thu BHXH

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cơ quan

thực hiện

BHXH tỉnh

BHXH huyện

1

Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH,

thẻ BHYT.

X

X

2

Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH.

 

X

3

Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT.

X

X

4

Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện, người có từ 2 sổ BHXH

trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau,người tham gia BHYT theo hộ gia đình,

người tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng.

X

X

Số lượt xem: 1656

Thứ bảy, ngày 17, tháng 08, năm 2019
THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?
Nhập mã xác nhận.
Captcha code