Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8-2019

Thêm 03 trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí trong khám, chữa bệnh BHYT; lương hưu, trợ cấp BHXH của cán bộ xã tăng 7,19%; tăng trợ cấp, phụ cấp của người có công với cách mạng; doanh nghiệp siêu nhỏ được hỗ trợ 100% chi phí tư vấn pháp luật; ép khách du lịch mua hàng, phạt tới 3 triệu đồng... là những quy định đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 8-2019.

 

03 trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí trong khám, chữa bệnh BHYT

Theo Thông tư số 09/2019/TT-BYT ngày 10/06/2019 của Bộ Y tế về Hướng dẫn thẩm định điều kiện ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu, chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sàng và một số trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí trong khám bệnh, chữa bệnh BHYT, từ khi Thông tư có hiệu lực thi hành (01/08/2019), sẽ có thêm 03 trường hợp được thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh BHYT: Người bệnh có thời gian tham gia BHYT 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả kinh phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở (trừ trường hợp tự đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến) nhưng chưa được thanh toán số tiền cùng chi trả lớn hơn 06 tháng lương cơ sở; dữ liệu thẻ BHYT không được cung cấp hoặc cung cấp không chính xác thông tin về thẻ BHYT; người bệnh không xuất trình được thẻ BHYT trước khi ra viện, chuyển viện trong ngày do tình trạng cấp cứu, mất ý thức, tử vong hoặc bị mất thẻ nhưng chưa được cấp lại.

Lương hưu, trợ cấp BHXH của cán bộ xã tăng 7,19%

Theo Thông tư số 09/2019/TT-BNV ngày 14/06/2019, có hiệu lực ngày 01/08/2019, hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/07/2019 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/06/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng, áp dụng cho đối tượng cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 130-CP ngày 20/06/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng: Từ ngày 01/07/2019, thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20/05/2019 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng tăng thêm 7,19% mức trợ cấp hàng tháng trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 06/2019. Theo đó, mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/07/2019 = Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 06/2019 x 1,0719.

Tăng trợ cấp, phụ cấp của người có công với cách mạng

Theo Nghị định số 58/2019/NĐ-CP ngày 01/07/2019 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 15/08/2019, quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng: Từ ngày 01/07/2019, mức chuẩn để xác định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là 1,624 triệu đồng, cao hơn mức hiện tại 109.000 đồng theo Nghị định 58/2019/NĐ-CP. Trong đó, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trợ cấp tối thiểu 1,094 triệu đồng, tối đa 5,207 triệu đồng; thương binh loại B trợ cấp tối thiểu 904.000 đồng, tối đa 4,308 triệu đồng; thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng phụ cấp 1,67 triệu đồng; bệnh binh hưởng trợ cấp tối thiểu 1,695 triệu đồng, tối đa 2,086 triệu đồng. Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng bao gồm mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này; mức trợ cấp thương tật đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này; mức trợ cấp thương tật đối với thương binh loại B theo quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

Ép khách du lịch mua hàng, phạt tới 3 triệu đồng

Nghị định mới nhất về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch quy định, cá nhân có hành vi nài ép khách du lịch mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ sẽ bị phạt từ 01 - 03 triệu đồ

Cùng nhóm với hành vi vi phạm hoạt động kinh doanh này, một số hành vi khác cũng có thể bị xử phạt như:

- Phạt tiền từ 03 - 05 triệu đồng nếu thu lợi bất hợp pháp từ khách du lịch, không thông báo kịp thời cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi phát hiện tai nạn hoặc rủi ro, sự cố xảy ra với khách du lịch;

- Phạt tiền từ 10 - 15 triệu đồng nếu không phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc cứu hộ, cứu nạn cho khách du lịch…

Các mức phạt nêu trên sẽ gấp 02 lần nếu do tổ chức thực hiện.

Nghị định 45/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 01-8-2019.

Doanh nghiệp siêu nhỏ được hỗ trợ 100% chi phí tư vấn pháp luật

Theo Nghị định 55/2019/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 16-8-2019, các doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật với mức như sau:

- Doanh nghiệp siêu nhỏ được hỗ trợ 100% chi phí, nhưng không quá 03 triệu đồng/năm;

- Doanh nghiệp nhỏ được hỗ trợ tối đa 30% chi phí, nhưng không quá 05 triệu đồng/năm;

- Doanh nghiệp vừa được hỗ trợ tối đa 10% chi phí, nhưng không quá 10 triệu đồng/năm…

-TV

Số lượt xem: 510

Chủ nhật, ngày 22, tháng 09, năm 2019
THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?
Nhập mã xác nhận.
Captcha code