Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ chi phí tại các cơ sở KCB BHYT

Để đảm bảo quyền lợi cho người dân tham gia khám bệnh, chữa bệnh (KCB) BHYT và đảm bảo số chi KCB BHYT trong phạm vi dự toán Chính phủ giao, cũng như nâng cao trách nhiệm, khắc phục những tồn tại và hạn chế trong công tác KCB BHYT tại các cơ sở KCB BHYT, phòng chống lạm dụng trục lợi quỹ KCB BHYT, Liên ngành BHXH – Sở Y tế thành phố Hà Nội vừa ký ban hành Kế hoạch số 4988/KHLN-BHXH-SYT tăng cường kiểm soát chi phí KCB BHYT 02 tháng cuối năm 2019 và năm 2020.

Theo Kế hoạch, phòng Giám định BHYT 1,2 thuộc BHXH Thành phố căn cứ dữ liệu KCB BHYT chuyển lên Hệ thống thông tin giám định BHYT của các cơ sở KCB chịu trách nhiệm phân tích, giám sát tình hình chi phí KCB BHYT. Hàng tháng (hàng tuần đối với 02 tháng cuối năm 2019), thông báo tình hình sử dụng dự toán chi phí, nguồn kinh phí còn được sử dụng của các cơ sở KCB, các chi số phản ánh tình hình KCB, gia tăng chi phí cho các cơ sở KCB chủ động tự rà soát, điều chỉnh. Trường hợp tăng quá bất thường phải kiểm tra thông báo ngay trong ngày.

Đồng thời, phối hợp với phòng Nghiệp vụ Y, phòng Nghiệp vụ Dược rà soát các nguyên nhân chủ quan tăng chi phí, vượt dự toán chi KCB BHYT của các cơ sở KCB báo cáo Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc BHXH Thành phố; chuẩn bị các nội dung mời các chuyên gia đánh giá và các cơ quan liên quan cho ý kiến.

Liên ngành cũng giao phòng Giám định BHYT 1, 2 và BHXH các quận, huyện, thị xã tổ chức giám định chặt chẽ chi phí KCB BHYT tại các cơ sở KCB theo quy định hiện hành; thực hiện nghiêm túc giám định các chuyên đề qua phân tích dữ liệu XML do BHXH Việt Nam cung cấp. Kiên quyết từ chối thanh toán các chi phí không đúng quy định; tăng cường kiểm tra đột xuất trong và ngoài giờ hành chính. Trường hợp phát hiện trục lợi và lạm dụng quỹ BHYT báo cáo, đề xuất chuyển cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với phòng Nghiệp vụ Y, phòng Kế hoạch tài chính thuộc Sở Y tế, Liên ngành yêu cầu phối hợp với phòng Giám định BHYT 1,2 BHXH Thành phố tổ chức họp giao ban định kỳ hàng tháng để thống nhất các giải pháp tham mưu cho Lãnh đạo Liên ngành chỉ đạo tổ chức thực hiện kịp thời.

Thanh tra Sở Y tế chủ trì phối hợp với phòng Giám định BHYT 1,2 và phòng Thanh tra – Kiểm tra BHXH Thành phố tổ chức thanh, kiểm tra các cơ sở KCB có tỷ lệ sử dụng dự toán cao và có các chỉ số gia tăng bất thường, các cơ sở KCB có dấu hiệu lạm dụng, trục lợi quỹ KCB BHYT.

Để thực hiện có hiệu quả nguồn kinh phí chi KCB BHYT; rà soát tình hình chi phí, sử dụng nguồn kinh phí chi KCB BHYT hiệu quả, tiết kiêm, đảm bảo quyền lợi người bệnh, cũng như nâng cao tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí trong chỉ định xét nghiệm, điều trị nội trú và sử dụng dịch vụ, nhất là các dịch vụ kỹ thuật và thuốc đắt tiền; thực hiện nghiêm túc kiểm tra thủ tục hành chính đúng người, đúng thẻ;… liên ngành BHXH – Sở Y tế Thành phố giao Giám đốc các cơ sở KCB BHYT xây dựng các giải pháp cụ thể từ nay đến cuối năm 2019 và của năm 2020./.

- MK

Số lượt xem: 703

Thứ hai, ngày 09, tháng 12, năm 2019
THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn có thể cho biết ý kiến về thông tin cung cấp trên Cổng TTĐT của BHXH Thành phố?
Nhập mã xác nhận.
Captcha code