Quy định hưởng trợ cấp hàng tháng khi hết hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động

Thời gian qua, BHXH thành phố Hà Nội nhận được thắc mắc về việc nhiều người hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng đã hết hạn hưởng trợ cấp, không thuộc diện được tiếp tục hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng mà có thời gian công tác thực tế từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm thì có được hưởng trợ cấp hàng tháng không? Nếu có thì thủ tục hưởng như thế nào?

Ảnh minh hoạ

Giải đáp thắc mắc trên, BHXH thành phố Hà Nội trả lời như sau:

Ngày 01/6/2010, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 16/2010/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động.

Điều kiện hưởng trợ cấp hàng tháng

Thông tư số 16/2010/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện trợ cấp hàng tháng, chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng đối với người hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động, không thuộc diện được tiếp tục hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định mà có thời gian công tác thực tế từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm, bao gồm:

- Người đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng và hết tuổi lao động (nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi) trước ngày 1/7/2010;

- Người đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng nhưng đến ngày 01/7/2010 chưa hết tuổi lao động.

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư 16/2010/TT-BLĐTBXH thì đối tượng nêu trên được hưởng trợ cấp hàng tháng khi có đủ các điều kiện sau: Đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động mà không thuộc diện được tiếp tục hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng và đã hết tuổi lao động.

Thời điểm hưởng trợ cấp hàng tháng

Thời điểm hưởng trợ cấp hàng tháng được quy định tại Điều 3 Thông tư 16/2010/TT-BLĐTBXH như sau:

Đối với người đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng và hết tuổi lao động (nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi) trước ngày 1/7/2010 được hưởng trợ cấp hàng tháng theo mức quy định kể từ ngày 1/5/2010.

Đối với người đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng nhưng đến ngày 1/7/2010 chưa hết tuổi lao động, được hưởng trợ cấp hàng tháng theo mức quy định kể từ ngày 1 tháng liền kề sau tháng người lao động hết tuổi lao động.

Mức trợ cấp hàng tháng

Điều 4 Thông tư 16/2010/TT-BLĐTBXH quy định mức trợ cấp hàng tháng được tính thống nhất chung, bằng mức trợ cấp hàng tháng đang hưởng của đối tượng quy định tại Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ. Từ ngày 1/5/2010, mức trợ cấp bằng 464.267 đồng/tháng, không phụ thuộc vào mức trợ cấp mất sức lao động hàng tháng đã hưởng trước đó.

Khi Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng thì mức trợ cấp này cũng được điều chỉnh theo.

Người hưởng trợ cấp hàng tháng, trong thời gian hưởng trợ cấp còn được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế; khi chết, người lo mai táng được hưởng trợ cấp mai táng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội hiện hành.

Hồ sơ hưởng trợ cấp và thời hạn giải quyết

Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3  Điều 5 Thông tư 16/2010/TT-BLĐTBXH thì hồ sơ hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc hồ sơ hưởng trợ cấp mai táng gồm:

- Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng/ mai táng (theo mẫu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định);

- Hồ sơ hưởng trợ cấp mất sức lao động/ Bản sao Giấy chứng tử hoặc Bản sao giấy khai tử hoặc bản sao Quyết định của Toà án tuyên bố đã chết hoặc Giấy xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi chôn cất người hưởng trợ cấp hàng tháng chết;

- Quyết định hưởng trợ cấp hàng tháng/ mai táng (theo mẫu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định).

Thời hạn giải quyết đối với trợ cấp hàng tháng là tối đa 30 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận được đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng của người đủ điều kiện hưởng theo quy định.

Thời hạn giải quyết đối với trợ cấp mai táng là tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận được hồ sơ theo quy định từ thân nhân của người hưởng trợ cấp.

Hết thời hạn nêu trên cơ quan BHXH không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do./.

- PTT

Số lượt xem: 434

Thứ năm, ngày 17, tháng 10, năm 2019
THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn có thể cho biết ý kiến về thông tin cung cấp trên Cổng TTĐT của BHXH Thành phố?
Nhập mã xác nhận.
Captcha code