Tích cực tham gia Cuộc thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến

Văn bản liên quan đến Cuộc thi Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến

Cuộc thi nhằm phổ biến rộng rãi cách thức sử dụng, các dịch vụ thực hiện, lệ phí, thời hạn giải quyết, hồ sơ giải quyết…dịch vụ công trực tuyến của Thành phố nhằm giúp cho các cán bộ công chức, viên chức, người lao động và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn thấy được lợi ích, hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến mang lại, qua đó góp phần nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến và kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Thứ năm, ngày 22, tháng 08, năm 2019
THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?
Nhập mã xác nhận.
Captcha code