STTTên thủ tụcMã thủ tục
1 Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện; người tham gia BHYT theo hộ gia đình được NSNN hỗ trợ, người tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng: Mã số 112/HNO 112/HNO
2 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT. 607,612
3 Đăng ký đóng BHXH bắt buộc (Người lao động có thời hạn ở nước ngoài) - Mã thủ tục 605 605
4 Đơn vị đăng ký tham gia lần đầu, di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến- Mã thủ tục 604 604
5 Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT - Mã thủ tục 603 603
6 Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH - Mã thủ tục 602 602
7 Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT 600
8 Cấp tờ rời bảo lưu thời gian tham gia BHTN: Mã số 317/HNO 317/HNO
9 Hồ sơ truy lĩnh và thay đổi phương thức nhận chế độ BHXH: Mã số 316/HNO. 316/HNO.
10 Hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp tử tuất: Mã số 309/HNO 309/HNO
11 Cấp sổ BHXH, bổ sung thời gian công tác đối với người lao động có thời gian công tác trước năm 1995 (không bao gồm người bị kỷ luật buộc thôi việc hoặc tự ý bỏ việc, bị phạt tù giam trước ngày 01/01/1995): Mã số 203/HNO. 203/HNO.
12 Cấp, ghi xác nhận thời gian trong sổ BHXH đối với người lao động có thời gian làm việc ở xã, phường, thị trấn bao gồm cả chức danh khác theo quy định tại Khoản 4, Điều 8 Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH: Mã số 202/HNO. 202/HNO.
13 Quy trình tăng, giảm LĐ, điều chỉnh mức đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ,BNN hằng tháng 102/HNO
14 Quy trình hoàn trả tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN,BHTNLĐ-BNN: Mã số 104/HNO 104/HN0
15 Quy trình truy thu BHXH, BHYT, BHTN, TNLĐ-BNN: Mã số 103/HNO 103/HNO
1
Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện; người tham gia BHYT theo hộ gia đình được NSNN hỗ trợ, người tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng: Mã số 112/HNO
112/HNO
2
Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT.
607,612
3
Đăng ký đóng BHXH bắt buộc (Người lao động có thời hạn ở nước ngoài) - Mã thủ tục 605
605
4
Đơn vị đăng ký tham gia lần đầu, di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến- Mã thủ tục 604
604
5
Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT - Mã thủ tục 603
603
6
Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH - Mã thủ tục 602
602
7
Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
600
8
Cấp tờ rời bảo lưu thời gian tham gia BHTN: Mã số 317/HNO
317/HNO
9
Hồ sơ truy lĩnh và thay đổi phương thức nhận chế độ BHXH: Mã số 316/HNO.
316/HNO.
10
Hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp tử tuất: Mã số 309/HNO
309/HNO
11
Cấp sổ BHXH, bổ sung thời gian công tác đối với người lao động có thời gian công tác trước năm 1995 (không bao gồm người bị kỷ luật buộc thôi việc hoặc tự ý bỏ việc, bị phạt tù giam trước ngày 01/01/1995): Mã số 203/HNO.
203/HNO.
12
Cấp, ghi xác nhận thời gian trong sổ BHXH đối với người lao động có thời gian làm việc ở xã, phường, thị trấn bao gồm cả chức danh khác theo quy định tại Khoản 4, Điều 8 Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH: Mã số 202/HNO.
202/HNO.
13
Quy trình tăng, giảm LĐ, điều chỉnh mức đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ,BNN hằng tháng
102/HNO
14
Quy trình hoàn trả tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN,BHTNLĐ-BNN: Mã số 104/HNO
104/HN0
15
Quy trình truy thu BHXH, BHYT, BHTN, TNLĐ-BNN: Mã số 103/HNO
103/HNO