Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTải về
CV5819/BHXH-VP 26/12/2019 BHXH TP Hà Nội V/v lịch trực tiếp công dân thứ 4 và trực làm việc sáng thứ 7 hằng tuần năm 2020 của Lãnh đạo BHXH Thành phố
QÐ7216/QÐ-UBND 23/12/2019 Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội V/v ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2020 của thành phố Hà Nội
CV5550/BHXH-CÐBHXH 13/12/2019 BHXH TP Hà Nội V/v cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH và cập nhật dữ liệu trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT
CV5496/BHXH-QLT 10/12/2019 BHXH TP Hà Nội V/v đôn đốc thu nộp BHXH, BHYT, BHTN và gia hạn thẻ bảo hiểm y tế năm 2020
QÐ2192/QÐ-BHXH 10/12/2019 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong ngành Bảo hiểm xã hội
CV5391/BHXH-TCCB 09/12/2019 BHXH TP Hà Nội V/v Triển khai cuộc vận động "cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực"
TB5252/TB-BHXH 29/11/2019 BHXH TP Hà Nội V/v thông báo mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN
QÐ2133/QÐ-BHXH 29/11/2019 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
QÐ2120/QÐ-BHXH 28/11/2019 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Quyết định phê duyệt kế hoạch đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của ngành BHXH năm 2019
CV5144/BHXH-KHTC 26/11/2019 BHXH TP Hà Nội V/v hướng dẫn thanh toán trực tiếp trong trường hợp bệnh nhân mất hóa đơn gốc
HD5090/LN/BHXH-LÐTBXH-TC 22/11/2019 BHXH TP Hà Nội Hướng dẫn liên ngành v/v cấp thẻ và hỗ trợ mức đóng BHYT cho người đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng trên địa bàn thành phố Hà Nội
QÐ1676/QÐ-TTg 21/11/2019 Chính phủ Quyết định Phê duyệt Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyển truyền bảo hiểm xã hội
NÐ90/2019/NÐ-CP 15/11/2019 Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
CV6013/BHXH-QLT 14/11/2019 BHXH TP Hà Nội V/v truy thu BHXH bắt buộc giáo viên mầm non và cán bộ xã là bệnh binh các hạng
TT57/2019/TT-BCA 11/11/2019 Bộ Công An Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động học sinh, sinh viên và thân nhân của cán bộ, chiến sĩ, công nhân công an đang phục vụ, công tác trong Công an nhân dân
CV5819/BHXH-VP
26/12/2019
BHXH TP Hà Nội
V/v lịch trực tiếp công dân thứ 4 và trực làm việc sáng thứ 7 hằng tuần năm 2020 của Lãnh đạo BHXH Thành phố
QÐ7216/QÐ-UBND
23/12/2019
Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội
V/v ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2020 của thành phố Hà Nội
CV5550/BHXH-CÐBHXH
13/12/2019
BHXH TP Hà Nội
V/v cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH và cập nhật dữ liệu trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT
CV5496/BHXH-QLT
10/12/2019
BHXH TP Hà Nội
V/v đôn đốc thu nộp BHXH, BHYT, BHTN và gia hạn thẻ bảo hiểm y tế năm 2020
QÐ2192/QÐ-BHXH
10/12/2019
Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong ngành Bảo hiểm xã hội
CV5391/BHXH-TCCB
09/12/2019
BHXH TP Hà Nội
V/v Triển khai cuộc vận động "cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực"
TB5252/TB-BHXH
29/11/2019
BHXH TP Hà Nội
V/v thông báo mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN
QÐ2133/QÐ-BHXH
29/11/2019
Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
QÐ2120/QÐ-BHXH
28/11/2019
Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Quyết định phê duyệt kế hoạch đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của ngành BHXH năm 2019
CV5144/BHXH-KHTC
26/11/2019
BHXH TP Hà Nội
V/v hướng dẫn thanh toán trực tiếp trong trường hợp bệnh nhân mất hóa đơn gốc
HD5090/LN/BHXH-LÐTBXH-TC
22/11/2019
BHXH TP Hà Nội
Hướng dẫn liên ngành v/v cấp thẻ và hỗ trợ mức đóng BHYT cho người đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng trên địa bàn thành phố Hà Nội
QÐ1676/QÐ-TTg
21/11/2019
Chính phủ
Quyết định Phê duyệt Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyển truyền bảo hiểm xã hội
NÐ90/2019/NÐ-CP
15/11/2019
Chính phủ
Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
CV6013/BHXH-QLT
14/11/2019
BHXH TP Hà Nội
V/v truy thu BHXH bắt buộc giáo viên mầm non và cán bộ xã là bệnh binh các hạng
TT57/2019/TT-BCA
11/11/2019
Bộ Công An
Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động học sinh, sinh viên và thân nhân của cán bộ, chiến sĩ, công nhân công an đang phục vụ, công tác trong Công an nhân dân