Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTải về
Thông báo số 1443/TB-BHXH 23/04/2019 BHXH TP Hà Nội V/v chuyển đổi Cổng Giao dịch hồ sơ điện tử
KH1247/KH-BHXH 12/04/2019 BHXH TP Hà Nội Thực hiện việc quản lý và cấp mã số BHXH cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
CV1203/BHXH-TT 11/04/2019 BHXH TP Hà Nội Triển khai cuộc thi "Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến"
CV272/BHXH-CNTT 23/01/2019 BHXH TP Hà Nội V/v tăng cường công tác an toàn thông tin
CV231/BHXH-TCCB 18/01/2019 BHXH TP Hà Nội V/v lập hồ sơ thi thăng hạng viên chức
KH221/KH-BHXH 17/01/2019 BHXH TP Hà Nội Về kiểm tra Công vụ năm 2019
KH219/KH-BHXH 17/01/2019 BHXH TP Hà Nội Về công tác thông tin, truyền thông năm 2019
CV94/BHXH-TCCB 08/01/2019 BHXH TP Hà Nội V/v phát động phong trào thi đua năm 2019
CV77/BHXH-TNTKQ 07/01/2019 BHXH TP Hà Nội V/v chuyển hồ sơ nội bộ qua Bưu điện
CV73/BHXH-VP 07/01/2019 BHXH TP Hà Nội V/v triển khai công tác trước, trong và sau Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019
CV71/BHXH-CST 07/01/2019 BHXH TP Hà Nội V/v đổi thẻ BHYT đối với các đối tượng có tiêu chuẩn tại Phòng khám A
CV14/BHXH-TT 02/01/2019 BHXH TP Hà Nội V/v thông báo lịch phát sóng và phối hợp tuyên truyền chương trình truyền hình
CV5890/BHXH-GĐBHYT2 28/12/2018 BHXH TP Hà Nội V/v KCB BHYT tại các phòng khám A thuộc các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế
CV5869/BHXH-CST 28/12/2018 BHXH TP Hà Nội V/v gia hạn thẻ BHYT năm 2019
CV5880/BHXH-VP 28/12/2018 BHXH TP Hà Nội V/v lịch trực tiếp công dân thứ 4 và trực làm việc sáng thứ 7 hằng tuần năm 2019 của Lãnh đạo BHXH Thành phố
Thông báo số 1443/TB-BHXH
23/04/2019
BHXH TP Hà Nội
V/v chuyển đổi Cổng Giao dịch hồ sơ điện tử
KH1247/KH-BHXH
12/04/2019
BHXH TP Hà Nội
Thực hiện việc quản lý và cấp mã số BHXH cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
CV1203/BHXH-TT
11/04/2019
BHXH TP Hà Nội
Triển khai cuộc thi "Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến"
CV272/BHXH-CNTT
23/01/2019
BHXH TP Hà Nội
V/v tăng cường công tác an toàn thông tin
CV231/BHXH-TCCB
18/01/2019
BHXH TP Hà Nội
V/v lập hồ sơ thi thăng hạng viên chức
KH221/KH-BHXH
17/01/2019
BHXH TP Hà Nội
Về kiểm tra Công vụ năm 2019
KH219/KH-BHXH
17/01/2019
BHXH TP Hà Nội
Về công tác thông tin, truyền thông năm 2019
CV94/BHXH-TCCB
08/01/2019
BHXH TP Hà Nội
V/v phát động phong trào thi đua năm 2019
CV77/BHXH-TNTKQ
07/01/2019
BHXH TP Hà Nội
V/v chuyển hồ sơ nội bộ qua Bưu điện
CV73/BHXH-VP
07/01/2019
BHXH TP Hà Nội
V/v triển khai công tác trước, trong và sau Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019
CV71/BHXH-CST
07/01/2019
BHXH TP Hà Nội
V/v đổi thẻ BHYT đối với các đối tượng có tiêu chuẩn tại Phòng khám A
CV14/BHXH-TT
02/01/2019
BHXH TP Hà Nội
V/v thông báo lịch phát sóng và phối hợp tuyên truyền chương trình truyền hình
CV5890/BHXH-GĐBHYT2
28/12/2018
BHXH TP Hà Nội
V/v KCB BHYT tại các phòng khám A thuộc các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế
CV5869/BHXH-CST
28/12/2018
BHXH TP Hà Nội
V/v gia hạn thẻ BHYT năm 2019
CV5880/BHXH-VP
28/12/2018
BHXH TP Hà Nội
V/v lịch trực tiếp công dân thứ 4 và trực làm việc sáng thứ 7 hằng tuần năm 2019 của Lãnh đạo BHXH Thành phố