Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTải về
QÐ1291/QÐ-TTg 07/10/2019 Thủ tướng chính phủ V/v phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã
QÐ3379/QÐ-BHXH 04/10/2019 BHXH TP Hà Nội V/v thành lập Bộ phận Giám sát - Kiểm soát các nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội
QÐ5434/QÐ-UBND 01/10/2019 Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội V/v thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố Hà Nội
QÐ1270/QÐ-BHXH 30/09/2019 Bảo hiểm xã hội Việt Nam V/v sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định 346/QĐ-BHXH đáp ứng liên thông dữ liệu với Bộ Tư pháp
CV3911/BHXH-CÐBHXH 24/09/2019 BHXH TP Hà Nội V/v tăng cường kiểm soát chống lạm dụng quỹ BHXH đối với các trường hợp đề nghị thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, DSPHSK
CV3871/BHXH-KHTC 20/09/2019 BHXH TP Hà Nội V/v phát triển người nhận trợ cấp BHXH qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt
3968/HD-YT-BHXH 17/09/2019 BHXH TP Hà Nội Về việc chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội
CV3984/UBND-KGVX 13/09/2019 Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội V/v chi trả các chế độ BHXH qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt
CT10/CT-BYT 09/09/2019 Bộ Y Tế V/v tăng cường công tác phòng chống hành vi trục lợi quỹ BHYT
2689/QÐ-BHXH 31/07/2019 BHXH TP Hà Nội Quy định về giải quyết các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN
Thông báo số 1443/TB-BHXH 23/04/2019 BHXH TP Hà Nội V/v chuyển đổi Cổng Giao dịch hồ sơ điện tử
KH1247/KH-BHXH 12/04/2019 BHXH TP Hà Nội Thực hiện việc quản lý và cấp mã số BHXH cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
CV1203/BHXH-TT 11/04/2019 BHXH TP Hà Nội Triển khai cuộc thi "Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến"
166/QÐ-BHXH 31/01/2019 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Quyết định ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp
CV272/BHXH-CNTT 23/01/2019 BHXH TP Hà Nội V/v tăng cường công tác an toàn thông tin
QÐ1291/QÐ-TTg
07/10/2019
Thủ tướng chính phủ
V/v phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã
QÐ3379/QÐ-BHXH
04/10/2019
BHXH TP Hà Nội
V/v thành lập Bộ phận Giám sát - Kiểm soát các nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội
QÐ5434/QÐ-UBND
01/10/2019
Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội
V/v thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố Hà Nội
QÐ1270/QÐ-BHXH
30/09/2019
Bảo hiểm xã hội Việt Nam
V/v sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định 346/QĐ-BHXH đáp ứng liên thông dữ liệu với Bộ Tư pháp
CV3911/BHXH-CÐBHXH
24/09/2019
BHXH TP Hà Nội
V/v tăng cường kiểm soát chống lạm dụng quỹ BHXH đối với các trường hợp đề nghị thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, DSPHSK
CV3871/BHXH-KHTC
20/09/2019
BHXH TP Hà Nội
V/v phát triển người nhận trợ cấp BHXH qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt
3968/HD-YT-BHXH
17/09/2019
BHXH TP Hà Nội
Về việc chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội
CV3984/UBND-KGVX
13/09/2019
Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội
V/v chi trả các chế độ BHXH qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt
CT10/CT-BYT
09/09/2019
Bộ Y Tế
V/v tăng cường công tác phòng chống hành vi trục lợi quỹ BHYT
2689/QÐ-BHXH
31/07/2019
BHXH TP Hà Nội
Quy định về giải quyết các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN
Thông báo số 1443/TB-BHXH
23/04/2019
BHXH TP Hà Nội
V/v chuyển đổi Cổng Giao dịch hồ sơ điện tử
KH1247/KH-BHXH
12/04/2019
BHXH TP Hà Nội
Thực hiện việc quản lý và cấp mã số BHXH cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
CV1203/BHXH-TT
11/04/2019
BHXH TP Hà Nội
Triển khai cuộc thi "Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến"
166/QÐ-BHXH
31/01/2019
Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Quyết định ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp
CV272/BHXH-CNTT
23/01/2019
BHXH TP Hà Nội
V/v tăng cường công tác an toàn thông tin